نسخه آزمایشی
 
از آنجا که هنرمندان فعال و متعهد با ارادت به ساحت اهل بیت علیهم السلام و  اعتماد به وب سایت کانون هنرهای شیعی آثار هنری خود را در اختیار این پایگاه قرار میدهند از تمامی فعالان عرصه های فرهنگی و هنری و مخاطبین این وب سایت درخواست داریم  با حفظ حقوق معنوی آثار و ذکر نام طراحان و عدم حذف نشانه کانون هنرشیعی از آثار ، به ادامۀ این مسیر یاری رسانند 

info@shiaarts.ir