احمدرضا دالوند | کانون هنر شیعی
احمدرضا دالوند
احمدرضا دالوند

احمدرضا دالوند را به عنوان تصویرساز، گرافیست، منتقد و مدیر هنری مطبوعات می‏شناسیم. او مدیر هنری و مدیر پروژه بسیاری از روزنامه‏ ها و ماهنامه‏ ها بوده است. او در سال ۱۹۹۲، طراح برگزیده کتاب سال گرافیک اروپا و سپس سمپوزیوم بین ‏المللی طراحی در ژاپن شد. او با این که از سال ۱۳۷۵ طرح‏ های گرافیکی خود را به مطبوعات نداده است و در این سال‏ها کمتر در مطبوعات به عنوان مدیر هنری و مدیر پروژه حضور پیدا کرده است، هنوز خود را یک مطبوعاتی می‏داند و می‏گوید که دلش برای کار در مطبوعات تنگ شده است.

بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی دالوند:
طراح برگزیده کتاب سال گرافیک اروپا

طراح ممتاز سمپوزیوم بین‌المللی طراحی ژاپن
طراح برگزیده روزنامه یومییوری شیمبون / ژاپن
همکاری با مجله ویتی ورلد» آمریکا به عنوان طراح

مولف چندین جلد کتاب برای:
انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
انتشارات انتخاب دانشکاه .
نشر شهر.