روح الله ابوالفضلی | کانون هنر شیعی
روح الله ابوالفضلی

متولد 1359 نیشابور
عضو رسمی انجمن خوشنویسان شهرستان نیشابور
عضویت در بسیج هنرمندان خراسان رضوی
عضویت در مرکز نخبه‌گان شاهد و ایثارگر خراسان رضوی
تلمّذ در محضر اساتید ارجمند: حاج حسن نقیبی، سیدمحمد حسینی موحد، حاج عبدالله صمدی
رتبه اول خط ثلث جشنواره بین المللی غدیر تبریز سال 1385
رتبه دوم خط ثلث جشنواره بین المللی خوشنویسی رضوی ـ یزد ـ 1385
رتبه سوم خط ثلث جشنواره بین المللی خوشنویسی رضوی ـ یزد ـ 1384
رتبه اول خط نستعلیق مسابقه بزرگ ملی عباب باب الحوائج ـ سازمان صدا و سیما ـ تهران ـ 1378
رتبه اول خط ثلث مسابقات سراسری نهج‌البلاغه دانشجویان سراسر کشور ـ تهران ـ 1379
رتبه اول خط ثلث جشنواره فرهنگی و هنری طلیعه ظهور ـ قم
رتبه سوم خط ثلث نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ـ تهران
و جوایز متعدد دیگر در جشنواره‌های مختلف

شرکت در نمایشگاه‌های متعدد از جمله:
نمایشگاه‌ انفرادی رقص مفتون ـ 1385 نیشابور
نمایشگاه‌ جمعی لبنان و سوریه ـ 1383
نمایشگاه‌ جمعی تهران ـ 1382
نمایشگاه‌ جمعی نیشابور ـ 1378