طراحی پوزیشن با رویکرد تصویرسازی | کانون هنر شیعی
طراحی پوزیشن با رویکرد تصویرسازی
اساتید دوره (مشاهده رزومه استاد): 
نشانی و محل برگزاری کارگاه: 
کانون هنر شیعی
روز و ساعت برگزاری: 
دوشنبه ـ (15 تا 18)
زمان شروع دوره: 
12 تیرماه
هزینه مشارکت در کارگاه: 
350.000 تومان
ابزار و وسایل لازم برای شرکت در کارگاه: 
پیش‌نیاز این دوره، گذراندن دوره "طراحی کارکتر" است
پایان دوره آموزشی
طراحی پوزیشن با رویکرد تصویرسازی
زمان‌بندی برگزاری این دوره آموزشی
5 جلسه
تعداد جلسه
یک جلسه
تعداد جلسه در هفته
3 ساعت
مدت زمان هر جلسه
15 ساعت
مجموع ساعات دوره