طراحی کارکتر با رویکرد تصویرسازی | کانون هنر شیعی
طراحی کارکتر با رویکرد تصویرسازی
اساتید دوره (مشاهده رزومه استاد): 
نشانی و محل برگزاری کارگاه: 
کانون هنر شیعی
روز و ساعت برگزاری: 
شنبه ـ (15 تا 19)
زمان شروع دوره: 
18 فروردین 1397
هزینه مشارکت در کارگاه: 
200.000 تومان
ابزار و وسایل لازم برای شرکت در کارگاه: 
ابزار طراحی نظیر مداد طراحی و کاغذ وتخته شاسی و همچنین ابزار مربوط به تکنیک انتخابی هنرجو برای رنگ گذاری کارکتر نظیر مداد رنگی یا گواش
پایان دوره آموزشی
طراحی کارکتر با رویکرد تصویرسازی
محتوای آموزشی دوره: 

شناخت کارکتر، انواع کارکتر، فاکتورهای مهم برای خلق کارکتر، پروفایل کارکتر، شناخت تیپ

توضیح بیشتر: 

توانمندی طراحی کارکتر (فانتزی سازی، اغراق و ساده سازی) و شخصیت پردازی (طراحی حالت، فیگور و لباس و....) و همچنین توان رنگ گذاری کارکتر

زمان‌بندی برگزاری این دوره آموزشی
5 جلسه
تعداد جلسه
1 روز
تعداد جلسه در هفته
4 ساعت
مدت زمان هر جلسه
20 ساعت
مجموع ساعات دوره