مهدی صحراگرد | کانون هنر شیعی
مهدی صحراگرد

استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
فارغ‌التحصیل کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه شیراز
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه شاهد
فارغ‌التحصیل دکترای تاریخ تطبیقی ـ تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد.   

وی در زمینه تالیفات و تحقیقات هنری حائز جوایز مختلفی شده که در زیر به بخشی از آنها اشاره می‌شود:

برگزیده‌ی کتاب فصل تابستان 1392 در بخش هنرهای تجسمی برای تألیف کتاب شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی: کتیبه‌های مسجد گوهرشاد
شایسته تقدیر کتاب فصل پاییز 1387 در بخش نسخ خطی برای تألیف کتاب مصحف روشن (معرفی نسخه‌های خطی قرآن در موزه‌های شیراز)
برگزیده‌ی سومین جشنواره‌ی سراسری میراث فرهنگی و رسانه، برای تألیف مقاله‌ی «ناصرالدین شاه و خوشنویسی»، تهران، 1387.

از ایشان همچنین مقالات، سخنرانی‌ها و پژوهش‌های متنوعی در زمینه هنر نشر یافته که برخی از آنها عبارتند از:

- خطوط و کتیبه‌های اسلامی 
- شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی: کتیبه‌های صحن جدید (آزادی) 
- شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی: کتیبه‌های صحن عتیق
- شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی: کتیبه‌های مسجد گوهرشاد