سمیراپناه | کانون هنر شیعی
تصویر سمیراپناه
سمیراپناهی
  خانم   تهران   4 سال 1 ماه   حجم و مجسمه‌سازی

کارشناس هنر اسلامی کارشناس ارشد تاریخ هنر جهان اسلام