طراحی صحنه و فضا در تصویرسازی | کانون هنر شیعی
طراحی صحنه و فضا در تصویرسازی
اساتید دوره (مشاهده رزومه استاد): 
نشانی و محل برگزاری کارگاه: 
کانون هنر شیعی
روز و ساعت برگزاری: 
سه‌شنبه ـ (16 تا 18)
زمان شروع دوره: 
26 تیرماه
هزینه مشارکت در کارگاه: 
200.000 تومان
ابزار و وسایل لازم برای شرکت در کارگاه: 
پیش‌نیاز این دوره، گذراندن دوره "طراحی کارکتر" است
پایان دوره آموزشی
طراحی صحنه و فضا در تصویرسازی
توضیح بیشتر: 

پس از آن که سبک و فرم کلی معین شد، طراحی فضا و جلوه‌هایی مانند اغراق، حجم پردازی و ... را هم در تصویرسلزی دخالت میدهیم

زمان‌بندی برگزاری این دوره آموزشی
3 جلسه
تعداد جلسه
1 جلسه
تعداد جلسه در هفته
3 ساعت
مدت زمان هر جلسه
9 ساعت
مجموع ساعات دوره