تماس با ما 

انتهای بلوار امین،بلوار الغدیر،کوچه شماره 10، ساختمان مفید،طبقه ششم، کانون هنرشیعی

 

 

تلفن: 02532603377
فکس: 02532603388