فاطمیه

+1
0
-1
ارسال شده در تاریخ: 1397/11/3 0 دیدگاه‌ تعداد بازدیدها: 2863

تصویر samangraph


بر اساس خط نسخ این اثر را طراحی کردم. تقدیم به روح بلند حضرت صدیقه طاهره.