تصویر Maryam_aleph
مریم اکبرزاده
  خانم   شیراز   5 سال 3 ماه   گرافیک

کارشناسی گرافیک/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز/ 1392 __ کارشناسی ارشد پژوهش هنر/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز/ 1396 __ مدرس/ دانشکده خبر دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس/ از 1393 تاکنون __ نرم افزار Adobe Illustrator/ Aadobe Photoshop/ Adobe InDesign __ تسلط به زبان انگلیسی __ زمینه های کاری: تصویرسازی دیجیتال . طراحی پوستر . طراحی جلد کتاب و مجله . طراحی نشان تصویری و نوشتاری . صفحه آرایی . هویت بصری . طراحی کارکتر و مسکات ...
تصویرسازی استیکر
قدرت متکی بر اتحاد ماستقدرت متکی بر اتحاد ماست