تصویر hajmamad.b
محمد بختیاری
  آقا      5 سال 9 ماه   گرافیک

وضعیت، زندگی‌نامه و درباره خودتان بنویسید
پوستر اطلاع رسانی مسابقه نقد وهابیت
جلد کتاب گفتمان حاکم بر شبکه های ماهواره ای وهابی فارسی زبان