هنرمند، روشن‌فکری است که از جهان آینده متولد می‌شود. معبری می‌زند از خیال اجتماعی به جامعه مطلوب. هنر، از بهترین ابزارهای اصلاحات اجتماعی است.

ادامه مطلب

تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام ائمه هدی(ع)، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم‌آور محرومیت‌ها باشد.

ادامه مطلب

مسؤولیت و تعهّد هنرمند، قبل از هنرمند بودن او به انسان بودن او برمی‌گردد. یک هنرمند قبل از این‌که یک هنرمند باشد، یک انسان است. انسان که نمی‌تواند مسؤول نباشد.

ادامه مطلب

هنر انقلابی از تاریخ پر رنج و محنت ملت ایران بی تفاوت نمی‌گذرد. هنرمند باید تاریخ را ببیند و درک کند و آن را با زبان هنر تبیین کند. هنرمند انقلابی از زیبایی دوران دفاع مقدس و انقلاب، بی‌تفاوت نگذرد.

ادامه مطلب

باید به تکامل بشری و انسانی برسیم و می‌توانیم با کار هنری به جایی رسید که با افلاکیان در مجاهدت بود. وقتی شما خدا را نصرت کنید، خدا هم شما را نصرت و کمک می‌کند.

ادامه مطلب

مؤمنین خدمتگارهاى همدیگرند. یعنی به هم فایده برسانند. پس فایده رساندن مؤمنین به یکدیگر، خدمتگارى به آنهاست؛ و در آن خدمت‌رساندن منّتى وجود ندارد.

ادامه مطلب

یكی از كارهای دشمن این بود كه جریان ادب و هنر و فرهنگ انقلاب را تحقیر و مجموعه‌های مومن را منزوی كند. نظر اینها سست كردن ایمان‌ها، كدر كردن امیدها و جذب كردن سرمایه هاست

ادامه مطلب