هنر انقلابی از تاریخ پر رنج و محنت ملت ایران بی تفاوت نمی‌گذرد. هنرمند باید تاریخ را ببیند و درک کند و آن را با زبان هنر تبیین کند. هنرمند انقلابی از زیبایی دوران دفاع مقدس و انقلاب، بی‌تفاوت نگذرد.

آرایش نیروهای فرهنگی بایستی یک آرایش دینی، اسلامی و انقلابی باشد. محقق، هنرمند و نویسنده باید در فضای اسلامی بیندیشد. چاره کار با قرآن انس گرفتن است، نهج البلاغه تالی قران است وبعد انس با صحیفه سجادیه.

هنر ایرانی از اول تا آخر اسلامی است. نباید به سمت ارزشهای بیگانه با اسلام برویم. توقع انقلاب از هنر و هنرمند مبتنی بر نگاه زیبا شناختی در زمینه هنر است.

توقع انقلاب از هنر این است که از زیبایی دوران دفاع مقدس و انقلاب، بی تفاوت نگذرد.

هنر انقلابی این است که از تاریخ پر رنج و محنت ملت ایران بی تفاوت نگذرد. هنرمند باید تاریخ را ببیند و درک کند و آن را با زبان هنر تبیین کند. بعد از انقلاب کارهای هنری با ارزشی انجام شد ولی انتظار همیشه بوده وهست. نمی شود انسان به ارزشها معتقد باشد اما در آثار هنری نسبت به آنها بی تفاوت باشد.

هر فرهنگی که در قالب هنر ریخته نشود شانس ماندن، نفوذ و گسترش را ندارد.

برای اینکه سایش پیدا نکنید از عوامل درونی خودتان شروع کنید. عواملی که در جمع شما هست. از جمله کارهایی که باید بکنید یکی این است که مخاطب خودتان را خلق کنید. اگر به فکر این باشید که مخاطب جبهه مقابل را تصرف کنید ممکن است همین فکر، شما را وسوسه کند که به تقلید کار جبهه مقابل بپردازید. ما باید مخاطب خودمان را خلق کنیم. یعنی همانی که مطابق فکر و ایمان و عقیده ماست.

چرا باید به تقلید از روش دشمن، از وضع اسلامی و الهی خودمان انتقاد کنیم.چرا با نیش زدن، آب به آسیاب دشمن بریزیم.چرا از چهره های ضد انقلاب و مخالف نظام تجلیل کنیم.

در نگرش به عرصه ی فرهنگی کشور، باید به تربیت نیروی انسانی توجه کنیم. برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم، هیچ چیزی نداریم. چند سال قبل از این، روی بعضی از کشورهایی که سال ها پیش از ما انقلاب کردند و توفیق هایی هم در عرصه های اقتصادی و صنعتی و فنی و امثال اینها به دست آوردند، مطالعه ای میکردم. دیدم اینها در اوایل انقلابشان، بیشترین تکیه و برنامه ریزی را روی تربیت نیروی انسانی گذاشته اند.