ماهنامه رواق

+1
0
-1
ارسال شده در تاریخ: 1401/05/30 0 دیدگاه‌ تعداد بازدیدها: 21

ماهنامه رواق
تصویر admin

سیدمحسن حسینی

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست آقای #حافظ طراحی نشان "نظریه دانشجویی رواق" اولی پذیرفته شده