تصویر admin
سیدمحسن حسینی
  آقا   شمیرانات   10 سال 2 هفته   گرافیک

هنر، زبان دل است و آن روی سکه‌ی دانش و اندیشه. پیامبر هنر از حرای ایمان به میان مردم آمد تا از ایوان افلاک، خاکیان را گرما و روشنا بخشد. هنر، عشق‌ورزی چشم و دست و قلم با صفحه‌ی احساس است. جامه‌ی هنر بر تن هر اندیشه راست نمی‌آید. آنگاه که نظر به آسمان است و دل در گرو عشق و ایمان، غنچه‌ی هنر می‌شکفد و باغ جان را آشیانه‌ی بهاران می‌کند. سال 1391 بود که در شهر مقدس قم گرد هم آمدیم و تولدی دوباره یافتیم. «توسعه‌ی آفرینش‌های هنری با طعم دین و ایمان»، انگیزه‌ی نخست بود و سپس «تولید آثار فاخر هنر دینی و انقلابی» و نیز «کشف و پرورش استعدادهای پنهان».
Labbaik ya hossainLabbaik ya hossain - سیدمحسن حسینی
نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل "هومکس" - سیدمحسن حسینینمایشگاه بین المللی مبلمان منزل "هومکس" - سیدمحسن حسینینمایشگاه بین المللی مبلمان منزل "هومکس" - سیدمحسن حسینی
کانون آموزشی فرهنگی مادران آفتاب (کافی ما) - سیدمحسن حسینیکانون آموزشی فرهنگی مادران آفتاب (کافی ما) - سیدمحسن حسینیکانون آموزشی فرهنگی مادران آفتاب (کافی ما) - سیدمحسن حسینی
ماهنامه رواق
مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره کاج
شرکت دانش بنیان داده پرداز ژیوار (دژ) سیدمحسن حسینی